Google
482

U ulica Kroz Blata i dalje problem

Datum:June 2, 2019 4:20 pm
Comments
Komentiraj

Ulica Kroz Blata ima več sedan osan ili koliko več godin problem da se po njoj iz potoka razlije voda,pa se zna dogodit da i par dan nakon kiše ljudi tote ne moredu normalno prolazit,a da ne smočidu noge.
Pita san za ovi problem na Mjesnomen Odboru pa mi je nakon par miseci presjednik uspija reč da bi se ovi problem triba riješit kad se bude renovirat cesta od anbulante do prvoga ulaza u fabriku,a na moje pitanje kakve veze jema rekonstrukcija Kaštelanske ceste sa otin problemom,reka mi je da su mu u gradu tako rekli,naravno,ne znamo ko.
A dobro. Nije ni to daleko,misec i godina koji se spominjedu za otu rekonstrukciju je početkon 2020.godine.

130

198

Ispeci pa reci:

Komentiraj