Google
6,637

Bogati su još bogatiji,a siromašni siromašniji

Datum:April 2, 2013 1:14 pm
Comments
KomentirajU zanji godinu dan u Hrvaskoj su bogatiji postali još bogatijima i to za novi 800 000 milijuni kun.
S druge strane imamo 249.o29 građana kojima su blokirani računi i imaju dug za oko 18 milijardi kun.
Ove cifre ustvrdili su Laburisti,a pri niki dan u Rijeci iznija ji je Nikola Vuljanič koji govori kako jin nije krivo šta se pojedinci bogatidu, pogotovo ne oni šta investiradu i pri tome novozapošljavaju i uredno isplačujedu plače,ali naglašava kako Vlada vodi politiku kojom samo najugroženiji i najsiromašniji,radnici umirovljenici i nezaposleni snose teret ove krize dok su bogati postali još bogatiji i da je vrime da i bogati podnesu svoj dijal tereta. Da socijalne pravde u Hrvaskoj nema sve dok Vlada vodi politiku riješavanja krize priko leđ
najugroženijih i najsiromašnijih.Tražidu socijalnu pravdu i dostojanstven život ljudi koji žividu od svoga rada,a ukidanjen kolektivni ugovori u javnome sektoru Vlada je i privatnome sektoru poslala poruku da isto tako mogu smanjit plače,a posljedica toga je daljnji pad prosječne plače. U usporedbi sa Evropon i njihovih 24,2 posto siromašni U Hrvaskoj je broj siromašni 32,7 posto,a ekstremno siromašni u nas je 14,8 posto dok je u Evropi ta brojka 8,8 posto šta je tvrdi posljedica politike u zanji deset godin koju su vodile dvi največe stranke i navodidu kako je to politika daljnjega raslojavanja društva, uništavanja srednjeg sloja, uništavanja koncepta solidarnosti i društvene pravde, ukidanje socijalne države.

Ispeci pa reci:

Komentiraj