Google
593

Eno dimi cimentara a ti ništa nisi napisa?

Datum:June 14, 2019 12:30 pm
Comments
Komentiraj

Bilo je jučera u selu,a prvu obavijest san na mobitel dobija oko ponoča i dvadeset na kojoj je pisalo,eno Sv. Jure u oblaku dima,a ja to ne mogu snimit i izaša ja vanka, gren vidit di to gori,kad ono ništa,na Kozjaku okolo Jure ni vatre ni dima,a onda san tek ujutro, kad san u selo doša i svi upirali prston u fabriku,svatija da je ota poruka bila za cimentaru,a ne crkvicu od Sv.Jure.

A ništa nima panike,oti dim iz fumara je zato jerbo su peč tek upalili,a tako je svaki put nakon remonta,kad je upalidu onda se zna dim i po dvadeset i četiri ure vidit,a kako je zatoplilo sad je to ništo krače trajalo.Eto,napisa.

034

Ispeci pa reci:

Komentiraj