Google
8,064

Grožđe se bere u svi šešnajst

Datum:September 20, 2015 9:30 pm
Comments
Komentiraj

Ovu prošlu sedmicu na sve bande se bralo grožđe jerbo kako ovo zovedu niku prominu vrimena i kišu ljude je straj da uz put ne svrati i krupa i sve gre kvragu pa ča je siguro,siguro, neka stoji u konobu,a i nima se više ča čekat ovo lito je lipo bilo upeklo i gradacija mu je u odnosu na lanjski osamnajst jerbo je cilo lito padala kiša,ove godine 21 grad.Jučera san bija u vinogradu ča ga vidite na slikan i gazda je zadovoljan kako gradacijon tako i kvaliteton,a i količinon,neka ova godina vako,a dogodine ča bude.

Komentiraj