Google
1,722

Šta se to bijeli u našoj Sučuračkoj Kavi??

Datum:September 3, 2019 9:34 pm
Comments
Komentiraj

Jema več nikoliko dan da su me obavijestili i dali slike jarpe iskrenutoga ništo biloga sa zapadne strane hale u našoj Kavi i rekli mi da je to Florit,a ja san mislija biče to trenutno,pa če odnit ča,a naravno,ljudi su prilično zabrinuti,jerbo npr.ova sinočnja velika kiša je sigurno oto rastapala i naravno,nosila ko zna di nizvodno,a kad se to sve skupa osuši onda če bura i sa ote jarpe i oto ča je odilo sa vodon, svugdi okolo nosit,a sad da ja čako krivo okolo toga ne napišen onda san tražija okolo podatke o tomen ča ga zovedu Florit,a u stvari je Fluorspar koji po svemu nikako nebi smija bit tote di je,pa mi je prilično čudno da je,kad doli pročitate kako se i di se u proizvodnji primjenjuje,a to nikako nije Kava-Tupinolom??

2

1

„U sustav hale za predhomogenizaciju postrojenja Sv. Juraj integriran je sustav za doziranje fluorspara.“
„Fluorspar se doprema transportnim kamionima do prihvatnog bunkera zapremine cca 40-50 m3, odakle se transporterom prenosi prema uređaju za usitnjavanje odnosno razbijanje većih grumena fluorspara. Usitnjeni fluorspar transportira se do silosa zapremine cca 8 m3 koji se nalazi unutar hale sirovine.
Iz silosa se s pomoću tračne dozirne vage dozira na postojeći transporter B06, u rasponu od 0,6–8 t/h zavisno od tehnološkog zahtjeva, te zajedno s osnovnom sirovinom transporterom C01 transportira do postrojenja za pripremu sirovine koje se nalazi na lokaciji tvornice Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu.
Sirovina se trakastim transporterom doprema iz hale za predhomogenizaciju do postrojenja unutar tvornice. Drobilana, hala za predhomogenizaciju i transportna traka zatvorenog su tipa i kontrolirano se otprašuju putem vrećastih filtera (otprašivača).
Za tvornicu Sv. Kajo sustav dopreme sirovine odvija se po sličnom principu, osim što je primijenjen drugačiji sustav predhomogenizacije koja se vrši u krugu same tvornice. Fluorspar se ovdje, kao i ostali dodaci skladišti u bunkerima, te se dozira u sirovinu sistemom dozirnih vaga, prije mlinice sirovine.
U obje tvornice dio postrojenja za doziranje sirovina i dodataka, te njihov transport do mlina sirovine, otprašuje se vrećastim otprašivačem na bunkerima mlinice sirovine“
Str. 10
„ 1.3.2. Opis metoda za sprečavanje emisija, njihova učinkovitost i utjecaj na okoliš
Sprječavanje mogućih emisija fluorspara u okoliš osigurava se dopremom i rukovanjem u vlažnom stanju, te kroz uglavnom zatvoreni operativni sustavom. Budući se on kao sirovina doprema u vlažnom stanju, za sustav transporta do hala za predhomogenizaciju, te sustava doziranja nije predviđena izgradnja sustava za otprašivanje. U ostalim fazama tehnološkog procesa otprašivanje će se vršiti preko postojećih vrećastih filtera.“
Str. 54
„3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ“
„Emisije u zrak se ograničavaju korištenjem kamiona s natkrivenim utovarnim prostorom za prijevoz fluorspara od skladišta u tvornici do hale za homogenizaciju na prostoru rudnika, te zatvorenog zračnog transportera od rudnika sirovine do postrojenja tvornice.“
Str 55
„Budući nema promjene u kapacitetima skladišnih prostora, neće biti ni promjena u direktnim utjecajima fluorspara na tlo na tim područjima.“
Str 56
„Fluorspar u vodna tijela može dospjeti ispiranjem s manipulativnih površina količina koje su posljedica disperznih emisija tijekom transporta ili skladištenja, te održavanja opreme i dijelova postrojenja. Međutim, s obzirom na izgrađeni sustav sakupljanja otpadnih voda sa operativnih površina, koje se nakon propuštanja kroz taložnicu i separator pročišćene ispuštaju u more, ili sabirnu jamu u pogonima rudnika, može se ustvrditi da neće biti značajnih negativnih utjecaja na vodna tijela.“
Str 58
„S druge strane, pretjerana izloženost suhom, praškastom fluorsparu može izazvati iritacije očiju, kože ili respiratornog sustava, te se može se očekivati izvjestan utjecaj na zdravlje radnika koji su u direktnom kontaktu sa sirovinom, osobito ukoliko ona u svom sastavu ima visoki udio kvarca. Međutim ti utjecaji se mogu izbjeći ili smanjiti na minimum postupajući sukladno pravilima zaštite na radu.“

Ispeci pa reci:

4 Comments add one

 1. mudrajko says:

  Zašto nisu iskrenili gori u rupu nego ovde?

 2. miritan i ja sta rec says:

  Zasto se nije oglasija cemex i reka o cemu se radi i zasto je to nesto tu?

 3. LiliHip says:

  Što će se događati kada Kava postane glavno odlagalište građ.materijala iz cijele Splitsko dalmatinske županije?
  Tko će kontrolirati što će se tu sve dovoziti i bacati?

 4. ja mislim says:

  Jadna nam majka

Komentiraj