Google
1,431

Evo ovako je izgleda sastananak Mjesnoga Odbora sa Gradonačelnikon i direktorom od Zelenoga I Modroga

Datum:April 7, 2019 12:48 pm
Comments
Komentiraj

U ovi petak je na petomen podu od naše opčine bija upriličen sastanak Gradonačelnika sa nama iz Mjesnoga Odbora(pet)i direktorom Zelenoga i Modroga zbog visoki računi ča su počeli dolazit u selo.
Naravno,odma na početku je Gradonačelnik ponovija ono ča cilo vrime govori,a isto je reka i na sjednici o Graskoga viječa, kako je uvjeren da kad bi Čistoća na području Kaštili i dalje odvozila smeče,da bi oti računi bili veči nego prije,jer je ota njiova cijena po kojoj su obračunavali uslugu bila neodrživa,pa spominje niku tabelu sa gradoviman na kojoj se more vidit kako Kaštila nisu najskuplja (koju san i ja dobija na emajliranu adresu),na što san Gradonačelniku reka,da je vrlo zanimljivo kako na otoj tabeli sa kojon „maše“nima cijena od Čistoće??

Malo mi je bila čudna ova izjava,a pošto san sa sebon odnija jarpu računi od razni osob(ja još nisan ni upitnik ni račun dobija)onda san Gradonačelniku reka da to ča je on reka nikako ne stoji,jerbo je čistočin zanji račun koji smo dobili i to nakon novoga obračuna koji je krenija tamo nigdi u jedanajesti misec prošle godine,po broju osob i količini odvoza u kojemu je za tri osobe i to za dvanajst odvozi račun bija ni više ni manje nego 37,66kun ili sloviman,trideset i sedan kun i šezdeset i šest lip,a nakon toga sljedeči račun od Zelenoga i Modroga isto tako za tri osobe,ali za osan odvozi bija je,79,97 kun ili sloviman,sedandeset i devet kun i devedeset i sedan lip i da bi volija da mi koko objasni zašto se na prišu krenilo,zašto se ota firma najpri kako triba nije opremila,pa onda krenilo sa radon,(sada dijal odvozi Čistoća imamo iznajmljene kamijone)nego nan je niko nametnija oto Zeleno i Modro koje je, kako se po računu za tri osobe more vidit,više od duplo krešilo,fala Van lipa,nama to ne triba,vratite nan Čistoču,e ne more,i opet ista priča kako bi nan cijena i u Čistoče krešila,e ja i dalje ne razumin da je ta njiova cijena bila neodrživa,a ma kako je neodrživa kad sad dokle mi dobijamo račune od Zelenoga i Modroga (3osobe) u Splitu računi za isto razdoblje i isti broj osob (3osobe) iznosi 35,40 kuna iliti ga sloviman,trideset i pet kun i četrdeset lip i sad ja nako ka lajk dokle ovo pišen činin račun i gledan da npr.ako bi nan Čistoča krešila i pedeset posto,a oli je to ča,nama bi u tomen slučaju račun za tri osobe bija,eto zaokružit ču bez decimali-57,00kuna ili ti sloviman,pedeset i sedan kun,šta bi bilo 22,00 kune i ništo desetaka lip jeftinije.

U razgovoru mi je Gradonačelnik reka da kako usko sagledavan stvari,a ja san reka dobro,evo sad ču malo širije sagledat,pa san iznija podatak o Opčini Vidovec u kojoj su u potpunosti oslobođeni plačanja odvoza smeča korisnici zajamčene minimalne naknade,svi samci i staračka domačinstva od 65 godin,a šta su Kaštila po ovomen pitanju napravila za nabrojanu populaciju,nakon čega mi je Gradonačelnik reka da mu ne mogu reč da ne vodi računa o starijima-siromašniman i spomenija mi je Udrugu SV.Jeronim koja po tomen pitanju puno radi,našto san mu reka, da je on na ovomen sastanku u svojstvu Gradonačelnika,a Udrugu ostavimo po strani,e i kako je sve dalje oti sastanak odmica sve je jasnije bilo da je to sad ispa ka niki duel između Gradonačelnika i mene,odma na početku me je spomenija ka novinara,našto san mu reka da ja novinar nisan,pa onda malo kasnije, kako san pravi političar,a nisan ni političar,niti san u nijednoj stranci,niti me politika zanima,a ovoga san se uvatija da provan čako u selu prominit,pa onda ja ka „Zeleni“…
Direktor Zelenoga I modroga Alen Lučić je isto tako ka ča je to na Graskomen viječu reka i nama na sastanku ponovija,da dijal računi nije obračunat po pravomen stanju jer je od trinajst iljad,samo nji dvi iljade vratilo one poslane upitnike ,pa oni zbog toga nimaju sve potpune i točne podatke.

Našto san ja opet pokaza njiov račun koji su poslali osobi koja je oti upitnik uredno ispunjen vratila i za tri osobe dobila računa na 79,97-prije u čistoće 37,66 kuna,pa ne neznan zašto to uopče spominje? A i još je reka da neka ljudi dođedu pa če se pokušat čako učinit,(možda sa brojen odvozi) za da bi oti računi bili manji,a ja njemu na oto govorin,a ča čedu dolazit,kad san nikidan bija doli u Kemijsku školu za slikat gužvu na vratiman, izlazi jedna žena i brontula,a ja je pitan da ča su joj rekli,a da triba oto platit,a na Lučićevo da umisto stariji more bilo ko doč ča se razumi i koji čedu to umisto nji objasnit san reka,da san bija prisutan kad je jedna osoba na telefon (na koji se ne javljadu)Zeleno i Modro zvala i kad joj je nazovimo ga službenik sa druge strane reka, da oli osoba zbog čijega računa zove nima jezik pa da ona pita,a ova osoba šta je zvala je ča se tiče oti računi,računalni expert,kojemu puno toga u ovoj vašoj računici nije jasno,a vaši su ljudi prilično arogantni i bezobrazni.
Pa onda je na tomen sastanku spomenuto i to kako moramo krenit sa otin odvajanjen jerbo nas stiščedu rokovi i počet čemo zbog toga plačat kazne EU.

Našto san ja odgovorija da če u Kaštiliman politika bit kriva zašto sa otin odvajanjen več prije par godin nismo počeli,a mi građani zbog toga kroz račune možebitne kazne budemo plačat i spomenija san tematsku sjednicu Gradskoga viječa na čijem je čelu bija upravo sadašnji Gradonačelnik (u lito 2015 godine)na kojoj su predavanje imali Slaven Dobrović i prof.Stanko Uršić na kojemu su Gosti-predavači naglasili da se oni nudidu čelniciman grada Kaštili u realizaciji ovoga projekta,grad im triba osigurat pet mladih ljudi koje če oni educirat i uputit u sve ono o čemu su govorili i da njima ništa ne tribadu platit,njima su dovoljne njijove plače,a oni su spremni u svakomen momentu pomoč onome ko to oče,pa tako i Kaštilima za koja govoridu da bi relativno brzo mogla krenit pravin puten i doč na 60% odvajanja ali naravno, triba postojat politička volja lokalne zajednice.(više o ovomen čete moč pročitat na kraju ovoga texta.
Gradonačelniku nije bilo drago di san ga u ovoj priči spomenija,ali činjenica je kako je on tad bija presjednik Gradskoga viječa,a o tomen je li on moga ili nije ča napravit,neka svako za se zaključi.
E,zaboravija san kako mi je Gradonačelnik u par navrati na otome satanku u petak nudija da kad se ja tako dobro razumin u ovu problematiku,neka mu buden savjetnik,a nisan Van ja stručan za oto,eto,jemali ste onda stručne ljude,prof.Uršić je čovik od svjeskoga glasa,nudija Van se pa ga niste tili.

U razgovoru je Gradonačelnik još spomenija ka da smo ji došli ucjenjivat,a ja san ga pita da kako uspoređivanje i usklađivanje sadašnji sa oniman računiman od prije more bit ucjena,to su egzaktni podaci,pa san onda u jednomen momentu reka,a oli se Sučurac triba odvojit za da bi riješili ovi i druge probleme,a Gradonačelnik je reka da neka se odvojimo i još je usput dobacija, da kad se odvojimo neka ja buden Načelnik,a ja san mu na to odgovorija,da ako se to slučajno i dogodi onda on sigurno neče o tomen odlučivat.
I na kraju na otomen sastanku,koji je neznan zašto, ispa prepirka između Gradonačelnika i mene,Gradonačelnik mi reka da san se postavija ka seoski tribun,nakon čega san reagira na način da san napustija sastanak i čeka dvadesetak minuti kraj vanka u hodniku.

A zaključak otega sastanka je bija da če se provat vidit ča se sve sa otiman računiman more učinit pa da oni budedu manji,a ponovni sastanak zakazan je za petnajst dan di čemo se opet na isto misto nač.Samo neznan ča čedu sad novo izmislit kad je,kako govoridu,po sviman učinjeniman kalkulacijan,ova sadašnja cijena ona koja bi tribala bit (možda količina odvozi)?
I onda dokle san sidija u hodniku i čeka,vazeja san sa stola Kaštela info-to Van je besplatni bilten od Gradske uprave u kojemu san naletija na intervju od Gradonačelnika di međuostalin govori i o Zelenomen i Modromen koje je počelo sa prikupljanjem otpada i na kraju toga govori kako su prve reakcije građana pozitivne?

A je li se ovo koko zeza,evo, sa kin san ko o ovomen priča,koga san ko čuja da o računiman o smeču govori, nisan ništa pozitivno čuja,pa onda neznan ko je Gradonačelniku da ote informacije o pozitivniman reakcijan građani?
A nakon ovoga samo čekan momenat kako če se koko sitit za reč mi kako probleme o kojiman pišen,izmišljan,a ovu stranicu san pokrenija više da bude za zezanciju,a onda se pokazalo da ljudi jemadu razne probleme i nažalost,meni se obračadu da o tomen čako napišen,mislidu da če bar to pomoč,a sa druge strane,iako se to pročita,nema šanse da če se odma reagirat,nego triba proč vrimena,biče mislidu,ispast če ka da je on pobijedija,a nikako da svatidu da u ovoj priči nima pobjednika i pobijeđenoga,več stanovnici koji imaju probleme kojega oni ča bi tribali,ne rješajedu,pa neka pogledadu kako su u Splitu to počeli uvažavat,nakon stranice na fejsbuku-dnevna doza Spliskoga nereda na kojoj su objavljivani problemi u Splitu,Gradonačelnik je počeja reagirat i probleme rješavat,pa je onda grad Split napravija aplikaciju „Gradsko oko“ na koju se moredu prijavit problemi u gradu,a isto tako če oni koji je problem prijavija,cilo vrime dobivat obavijesti o problemu kojega je prijavija,a Kaštila kad dođedu do toga levela,a do onda na sve ono ča ja o problemima buden pisa,manite rukon,a,to je opet oni Čuto kojemu sve smeta.

I evo sad o onoj temaskoj sjednici ča je bila 2015 godine o kojoj san gori pisa:

Jesu li Kaštila jema več dvi godine mogla počet odvajat otpad?
Postavio:admin
Datum:December 1, 2017 12:40 pm
Comments
Komentiraj
4

Kako i na koji način se riješit smeča koje je samo za nas smeče dok je za napredni dijal svita to odavna vrlo vridna sirovina.
Bilo je to tamo u lito 2015.godine da su prof. Stanko Uršić i Slaven Dobrović (koji je nakon toga posli izbori posta ministar zaštite okoliša) Kaštelanskoj javnosti i vodečiman ljudiman našega grada na tematskoj sjednici govorili o problemima sa otpadon koji je za nas još uvik smeče koje nemilice bacamo i da se u našoj državi to sve skupa vrlo sporo kreče.Pa se moga čut podatak da za gospodarenje otpadon za cilu Hrvasku triba okolo milijardu i trista milijuni kun. E sad kad se čuje ota cifra reče koko da je to puno pinez,a s druge bande kad se zna da nan 2018 godine ističe datum koji nan je EU dala da to sve sa smečen dovedemo u red, jer ako to ne budemo učinit sljedidu velike novčane kazne, onda se ta cifra i ne pari tako velika.

Cila mudrost je u ekološkomen pristupu i ekološki zasnovanomen sustavu za gospodarenje otpadon šta znači da se otpad mora vratit u materijalni kružni protok,jer je smeče pomišani otpad koji je iša u nepovrat tako Karepovac ostaje tamo di je i usporedili su ga na način da “kad ubijete čovika nima povratka”. Znači triba uspostavit ekološki sustav, i više nema smeča,jer odvojeni otpad=sekundarna sirovina,a takav sustav je tri do sedan puti jeftiniji od bilo kojega drugoga sustava i u ovomen sustavu nema nikakvih ostataka.

Pa se tako moga čut podatak da se npr.na sustavu odvojenoga prikupljanja u budučnosti more zaposlit 500 novi radnika, u pogonima za recikliranje dodatni novi 20 000 zaposleni,dok u centrima za ponovnu upotrebu 10 000 novozaposleni.
Znači,gradovi,opčine…(nikako privatnici) bi imali svoje firme koje se bavidu otpadon(reciklažna dvorišta,sortirnice,komposišta koja bi do 2020 godine tribala bit u funkciji),a to bi se odvijalo na način da bi pojedinac bija vezan ugovoron prema firmi koja se bavi ovom djelatnošču, ima bi magnetsku karticu sa kojom bi moga dobit kodirane vriče šta če bit provedeno kroz sustav di če bit registrirano da smo mi te vriče (žutu, zelenu, bilu, plavu…) uzeli i za njih odgovaramo i u svaku moramo bacat samo ono za šta su predviđene,a račune čemo dobivat prema količini vrič koje smo napunili,s tin da če oni koji imaju okučnice kompostirat po vrtoviman,šta če in se odrazit na manjima računima.
Dalje,umisto da bacadu kredence,postelje,televizije,frižidere,…,građani če lipo nazvat određenu gradsku službu koja če oto šta oni mislidu bacit uzest,odvest u određenu halu di če meštar od elektronike popravit svoje,marangun ono ča je njegova domena,električar ča je njegovo i to če se dalje prodavat u takozvanin “socijalniman dučaniman”od čega če se oti zaposlenici samofinancirat.Ekologija i ekonomija poklapadu se jedno sa drugin,samo triba angažiranost lokalne zajednice koja če oto pokrenit.

Znači,kako su predavači rekli ova izdvojena gradska firma bi se samofinancirala i zapošljavala oko četrdesetak radnika,jer računica je da u ovakvomen sustavu na iljadu stanovnika ide jedan zaposleni
Gosti-predavači su naglasili da se oni nudidu čelniciman grada Kaštili u realizaciji ovoga projekta,grad im triba osigurat pet mladih ljudi koje če oni educirat i uputit u sve ono o čemu su govorili i da njima ništa ne tribadu platit,njima su dovoljne njijove plače,a oni su spremni u svakomen momentu pomoč onome ko to oče,pa tako i Kaštilima za koja govoridu da bi relativno brzo mogla krenit pravin puten i doč na 60% odvajanja ali naravno, triba postojat politička volja lokalne zajednice.
Nakon završenoga izlaganja znanstvenici su rekli prisutnima, među kojima su bili i Gradonačelnik i dogradonačelnici,viječnici… da neka postave pitanja i to neka ji se pri tome šta žešče napadne i izazivaju ih da pronađu slabu točku ovoga sustava.

Pa je onda Ivan Čagalj- upravitelj Vlastitoga pogona ovu prezentaciju pofalija i namjeru pozdravija,ma je ono poznato ALI i ovi put zauzelo glavno misto pa se tako moglo čut ,ALI grad ima obavezujuči ugovor sa Karepovcen,di ga je Slaven Dobrović prikinija i reka da kakve to ima veze,jerbo Grad ima ugovor sa isporukon po volumenu smeča i ako se pak samostalno odluči na cirkularnu ekonomiju, odnosno recikliranje i odvajanje otpada ka samoisplativu sirovinu; staklo, papir, plastiku, te vrlo bitno kompostiranje, onda bi se samo smanjija volumen i u konačnici manje plačalo Čistoći, a više bi prihoda ostajalo Gradu. Tako da je moguče kako bi taj isti ugovor na kraju poništila i sama Čistoća.
Drugo ALI je da Grad nema potriban novaca ni resursa i da je njihov dvogodišnji plan kupnja zemljišnog prostora i formiranje reciklažnoga dvorišta, te uz dva zelena otoka u nabavci osigurat sredstva za još nekoliko zelenih otoka.. nakon čega su ga sugovornici također prikinili i u najboljoj namjeri molili da Grad u takvu investiciju ne ulazi.. Zašto?.. Jer je to čista šminka i nepotribno bacanje novaca.. isto kao šta je i reciklažno dvorište, bez nabavke sortirnice, preše i balirke.

Nakon šta su od strane gradski čelnika mogli čut od nedostaku novaca, ponudili su im stroj s Krka kao i spajanje s otkupljivačima poput recimo skupog otkupa plastike u Virovitici,jer 180 000 tona plastike se danas uvozi tako,da tu nema problema,kao i za papir…
Uporedo s tim početnim koracima samoodržive ekonomije započela bi edukacija i daljni vid ekološke isplativosti… međutim dojam je na kraju ipak bija sa puno tih ALI koji su eto ostali u zraku…
E a sad ču i ja upotrijebit oto famozno ali,pa ču reč da je eto od onda prošlo malo više od dvi godine,a u međuvrimenu je izletilo vrime u kojemu su Kaštila učinila samo tkz. reciklažno dvorište od neki iljadu i dvista kvadrati koji jema bit još uvik nije gotovo,a 2018 godina,koja nan je dana ka rok za odvajanje otpada nan dolazi za trideset daan,a od prvi jedanajestoga stupila je na snagu Uredba o gospodarenju komunalnin otpadon i svi su, ka da nisu znali da če do ovoga doč, ostali nikako ka zatečeni,tako da sad gradovi i opčine imadu tri miseca da se sa oton uredbon i uskladidu.

Ali več se nazire da čemo plačat lipe penale,jerbo kako se do sad moglo vidit Evropska unija-komisija nije bila baš blaga prema onima koji njene naputke nisu poštivali.,pa je tako Slovačka jednokratno platila 939 000 euri i 6794 eura dnevno zbog nezatvoreni odlagališti otpada,Italija je morala platit 40 milijuni euri,a Grčka je zbog ilegalni deponiji jednokratno platila 10 milijuni,dok 14,5 milijuni euri plača svaki šest miseci u kojima su deponiji otvoreni.
Onda imamo i Pravilnik po kojemu plačamo kazne za svaku tonu nerazdvojenoga otpada koje su za 2017 g.iznosile oko 100 kuna po toni uz dopušteni osandeset posto nerazvrstanoga otpada,dok če se 2022 g. doč na cifru od 200 kuna po toni uz dopušteni 50% nerazvrstanoga otpada,naravno,uz to se moremo nadat i kazni od Evropske komisije,jer u uređeniman sustaviman količina odvojenoga otpada godišnje se more povečat između desetak do petnajst posto,dok je Hrvatska trenutno na oko 16%
I ko bi to na kraju triba platit? A ka i uvik,mi.
A o tomen jesu li Kaštila mogla več odavna imat uhodano odvajanje otpada zaključite sami,da nebi ka i uvik ispalo vidi njega pametnjakoviča.

Ispeci pa reci:

8 Comments add one

 1. mudrajko says:

  Stara izreka je da se željezo kuje dok je vruće i nisam baš siguran je li tribalo pristat na petnajst dana sedam je sasvim dovoljno.
  Čini mi se da svakako žele izbječ zbor građana i da iza ovih petnajst dana slijedi još petnajst itd.?

 2. ja mislim says:

  ja mislim da gradonacelniku tribaju dobari savjetnici i to iz svakoga mista po jedan pa se onda nebi dogodila ova izjava u intervjuu o zadovoljstvu stanovnistva sa zelenim i modrim
  ja predlazem da iz sucurca bude pechina

  i ocemo sta pri zbor građana

 3. LiliHip says:

  Ja mislim,svi oni koji se nalaze na nekim položajima poput (premijera,predsjednice,župana,gradonačelnika…) vole pored sebe imati ljude koji će im tepati,govoriti bravo,narod je sretan zbog Vaše odluke,ovaj potez što ste ga napravili je nešto do sada ne-viđeno itd. i dobro svima.
  Ovaj glavni je ponosan na svoja “djela”,dok ovaj koji ga hvali zbog toga biva nagrađen.
  Tako da je ovaj tvoj prijedlog sa pechinom moguć poput moje teleportacija iz Sućurca u Paris.
  Naravno,što prije treba napraviti Zbor građana i ne vidim razloga zašto to ne-bi bilo prije ovog novog sastanka? Poslije odluke-stava mještana pregovaračka pozicija bi bila kudikamo bolja.

 4. pcelica radilica says:

  Tri dana se nisam mogla logirat?
  Kao što sam i pretpostavljala od sastanka nema ništa. Ovaj za petnaest dana je razvodnjavanje,jer sam pročitala izjave od direktora Lučića u kojima ne vidim ništa novo od dosadašnjeg.Slažem se s Lili kako je u međuvremenu tribalo upriličit Zbor.
  Ovo što se dogodilo između pechine i gradonačelnika nije ništa neuobičajeno.
  Kada osobe koje obnašaju neku funkciju nalete na nekoga ko im ne podilazi,več im se suprostavi na način da prikaže situaciju kakva je u zbilji,tad se u osobama na funkcijama stvori problem u komunikaciji i uključi se neki vid obrambenog mehanizma i u daljnjoj komunikaciji hoće prikazati kako je problem u onom, koji na probleme ukazuje.
  Što se mene osobno tiče,žaj mi je samo da se pechina nije aktivira davno prije.
  Naravno da triba ispitat i vidit šta se more napravit pa da Sućurac opet postane Općina.
  Po cijelim Kaštilima se nešto radi(plaže,šetnice,rive ),a u nas se tek sada radi rekonstrukcija ceste koja je kroz Kaštila već odavno napravljena. Sramota!

 5. miritan i ja sta rec says:

  Ma daj pcelice kako mozes branit gradonacelnika on to sebi ne smi dopustit.
  Nesmi sebi dopustit ni to da kaze neka se odvojimo
  Iako su nas sta se tice ulaganja vec odavno odvojili
  Bravo samo tako nastavite i jedva cekam kad ce zbor građana cilo selo o tome govori prva tocka vracanje cijena smeca na one od prije druga tocka opcina sucurac treca tocka razno
  Bas mi je drago da se ni pcelica nije mogla logirat mislija san da si me namjerno blokira
  Mozda i jesi? Jesi li?

 6. mudrajko says:

  Za miritan i ja sta rec ti si več napravija i dnevni red koji bi triba bit na zboru građana,a ovde piše da će za petnaest dana bit ponovni sastanak u općini.
  Ako mi je računica dobra to bi onda tribalo bit ove sljedeće sedmice i to na Veliki petak?
  Ovo je netko vrlo dobro isplanira da se šta više rastegne.
  Mislim da se sve radi da do zbora građana uopće ne dođe.

 7. pcelica radilica says:

  Za miritan i ja sta rec kako si samo došao do zaključka da ja branim Gradonačelnika.
  Ako ću ovdje kome stati u obranu onda to može samo biti pechina.
  Cijenim ovo što pokušava,a cijene to i pojedinci sa suprotne strane u MO,što me iznenadilo jer je to prilično čudno.

 8. miritan i ja sta rec says:

  Neka mudrajko rastegnu koliko oce bitno je da zbor bude i jos imam jednu tocku za dodat o cemu cilo selo govori neki novi projekat lucice na sokolani
  Dobro pcelice onda sam te krivo svatija
  Pa naravno da ce ga podrzavat zar ce ic protiv sela u kojem zive?

Komentiraj