Google
165

I ovo je ovde ima cili sedan dan

Datum:January 6, 2021 7:50 pm
Comments
Komentiraj

Dan pri Stare godine more je bilo na granici divljanja,pa je ocipilo dijal asvalta doli na rivu,ali je zanimljivo da je to ocipljeno i danas,sedan dan posli doli bilo,samo ča je prominilo lokaciju,nije više uz more,nego na sri sride šetnice.

IMG_5605

IMG_5680

IMG_5681

Komentiraj