Google
155

Ima bit da je požar navr Trogira napokon udunjen

Datum:August 4, 2021 4:17 pm
Comments
Komentiraj

Tri dana i dvi noči vatrogasci su se borili sa požaron koji je krenija od Segeta gornjega pa doša do Labina i na svome putu opustošija iljadu i šesto hektari i nakon onega Spliskoga računa jedan od veči požari na ovemu području,sriča kako nije niko strada,nima izgoreni kuuč,ali nan je ovo još jedna velika pouka,
kako triba bit pažljiv,jerbo zlo nikad ne spava.

Ovako je to bilo u njegoviman počeciman:
IMG_5336

IMG_5368

A ovako je to izgledalo po noči:

Komentiraj