Google
266

Nelogičnosti u mjerama za suzbijanje korone?

Datum:October 14, 2020 9:15 am
Comments
Komentiraj

Gledan ove nove mire ča ji je stožer donija i ne mogu ne razmišljat o razniman nelogičnostiman u ovoj situaciji.
Kako u noviman mjeraman stoji u ugostiteljskiman objektiman između stolov mora bit razmak od tri metra,ča znači da se za svakoga gosta mora osigurat četiri kvadrata prostora,a za one koji če jemat više od pedeset gostiju,morat če jemat kovid redara?

Ok,slažen se da triba sve napravit za suzbit ovo boleščine ča nas je snašlo.

Sad s druge strane jemamo škole,a u školskiman klupaman sididu đak do đaka i rameniman jedno drugo dodirujedu,za doč u školu vozidu se u autobusu,za vratit se iz škole,isto tako se vozidu u autobusu,a kako se vozidu u autobusu,ona moja mala ča je ovu godinu krenila u prvi sridnje, nikidan je došla doma cila mokra,a ča ti se dogodilo,a oli je maštijal vode sa kojega balkona na te koko iskrenija pa si tako mokra,a ona cila grintava,da ča je …,da bi vidila mene da san se vozija u autobusu,da ji je toliko bilo da se nije tribala niti držat,očeš reč da ste bili stisnuti jedno uz drugo,nismo bili jedno uz drugo,več ležali jedno na drugomen…

E i sad,kad pogledan ove gori mire za ugostiteljke objekte i ovu situaciju kod školarac koju san opisa,nikako ne mogu razumit to parcijalno rješavanje problema,pa npr.ako več u kafičiman i restoraniman na oni pedeset gostiju triba bit oti „kovid policajac“,a zašto onda i za autobuse nisu donesene iste mire,di če stat jedan takvi sa „šibon“ i reagirat ako u autobusu bude više ljudi od dozvoljenoga i putnici se ne budedu držat razmaka…

E i sad kad vidin ča oviman ča donosidu mjere sve pada na pamat,pitan se samo zašto,ako se donosidu mire za suzbijanje ove nesritnje boleščine nisu donesene mire i za „rasadnike“-autobuse, koji su krcati ljudi i naredi se, kako u frekventne ure-kad se vozi najviše svita, na oniman preopterečeniman linijan,autobusi moradu,jedan za drugin,svaki pet minuti odit??

Zašto lokalni stožeri Civilne zaštite ne reagiraju?
Ili se ovakve situacije u autobusima ne smatradu kovid rizikom?

Komentiraj