Google
767

Tenperatura mora na Sokolani je petnajst stupnjev

Datum:August 30, 2020 2:12 pm
Comments
Komentiraj

Satrali su me ovo lito da moran ništo napisat o tomen kako je doli na Sokolanu more ledeno za popizdit,a među njiman je bija i oni ča mi govori da neš ti to ča ja pišen,kad mi stranicu čitadu samo tri čovika,a kad san mu na mobitel reka koliku san tenperaturu izmirija,da moran to odma meknit,a kad neču,da me moreš i dalje napadat kako čekan i po deset dan za čako objavit.

I dokle drugi trošidu milijune da bi jin more veči dijal godine bilo šta ugodnije za kupat,npr.Vodice,koje su potrošile okolo četiri milijuna i još nikoliko stotin iljad kuun,za plažu Vrulje da bi jin more u rano prolječe i do kasnije u jesen bilo i desetak stupnjev teplije nego šta je inače,u nas, na Sokolanu,na onu gori plažicu di ulazi ono potoka sa vodon iz vodovoda,tenperatura mora usrid lita je okolo petnajst stupnjev,je dobro ste pročitali,tenperatura mora usrid lita je petnajst stupnjev,a dokle smo mirili moglo se čut od oni ča se tote kupadu kako to nije normalno koliko je ledeno kad uđedu u more i tamo kad otplivadu dalje po kostiman i okolo vrata čuti se ladnoča i koža se naježi,uopče nije ugodno za kupat se,a dokle smo mirili tenperaturu, noge su mi od oto vode ča u more ulazi,počele trnit,a ova ča je držala toplomir počela je grintat,da ajde više,da neka gredu kvragu i…i,bila je malo podulja lista u nabrajanju,da če od ledare plavuritu uvatit,a i oni ča su bili vanka nisu baš štedili one ča zbog ovega potoka ništa ne poduzimljedu,a ne malo su ostali iznenađeni kad san jin reka izmirenu tenperaturu,bilo je oni ča su mislili da je okolo dvadeset,dvadeset i jedan,najniže je bilo,da biče jema devetnajst stupnjev,a ono petnajst,bilo je beštimanja.

E i sad se opet vračan na početak ovega texta i Vodice koje su usule milijune da bi jin more bilo šta toplije i ovo u nas di neče da se potroši niti kune pa da se ovo potoka izmisti da ne izlazi direktno na plažu, (pokaza san jin kako) ili da se sa cijevi produži pedesetak metri u more i sve je riješeno i dokle u Vodicaman moredu u moru ličit reume,išijase…,ovde u nas moredu oni sa sporskiman ozljedan dolazit,npr.iskrenutiman koliniman,gnjatiman…,za koje se priporučadu ladni oblozi,samo moradu dobro pazit da nebi uvatili plavuritu,oliti ga upalu pluč.

Plaža u Vodicaman:

121

134

052

Tenperatura mora na Sokolani-ona plažica di ulazi potok:

IMG_7429

IMG_7431

A dokle smo mirili tenperaturu nika žena je trčala prema nan da jema i ona za mirit,a pravo da Van rečen niman pojma kako se oto njeno očitava,jerbo ima duplu skalu,ali ona je rekla da je isto ka i na ovemu ča smo ga mi jemali.
IMG_7424

A ovo je tenperatura mora(desetak stupnjev veča) na onu plažicu ča je nikoliko desetak metri južnije od ove gori:
IMG_7436

One Comment add one

  1. umorno_oko says:

    Pa to je napredak … znan da se pri govorilo da te čitadu samo dvoje!
    Ajde, pošapji, koji je treći čovik?
    Jerbo smo prva dva Cero i ja 😉

Komentiraj