Google
Current tag: prolazak teških kamiona kroz sućurac

Zašto Vi iz Mjesnoga Odbora ništa niste poduzeli po pitanju teškoga prometa šta nan na sve strane kroza selo prolazi??

Written on:October 6, 2019
002