Tako se štedi gradski novac

Datum:November 11, 2021 10:45 pm
Komentari
Komentiraj

Pari ka sitnica,ali kad se izračuna koliko se svaku godinu na plažama nadoda novoga žala kojega su tokon jeseni,zime i proliča rastrkali i u more povukli juga,bure,lebičade,garbinade…
Onda se oni koji o graskomen novcu vodidu računa ka i o svomen kučnomen buđetu,ponašadu na način ka šta to vidite na slikaman,kad prođe sezona,povučedu žalo do crte di more na određenomen području zna divljat,tako da doli ostane samo oni tvrdi dijal,pa onda oto žalo prid sezonu opet vratidu nazad…

IMG_1275

IMG_1277

Šta se događa sa semaforiman kraj škole?

Datum:November 9, 2021
IMG_1151

Tija san na prošlomen sastanku Mjesnoga Odbora ovu temu dignit na malo veči nivo,pa da se problem šta pri riješi,ali presjednica nije imala sluha,rekla je da smo ispucali dnevni red,da čemo oba tome drugi put… Nema veze šta se to radi o dici i semaforima navr škole koji su nakon puuuuno peripetij  lani, polovicon desetoga miseca napokon postavljeni,a več tamo pri završetku škole u šesti misec, ovi jedan na motoru…

Otvori ...

Divlji prasci su se spustili sve do Magistrale

Datum:November 6, 2021
IMG_1143

Nikidan je niko na Rivu priča kako su se divlji prasci počeli motat sve bliže selu,a evo,ova snimka je učinjena jutros,doša san do ove jedne zemlje ča je jemamo uz Magistralu i jema san šta vidit,polje pari ka da je uzorano,mislija san da su jin plodovi od maslin šta su pali na pod bili zanimljivi, za da bi mi reklo kako oni ne jidu masline,a sad šta su čutili ispod…

Otvori ...

Opet saobračajna nesriča na Magistrali kraj vatrogasac

Datum:November 5, 2021
IMG_1109

Ko zna koji je ovo put da je se na onemu semaforu kraj vatrogasac dogodila nesriča,a naravno,opet se počelo sa pričon,je li sve to moglo bit drugačije,jesu li se žrtve koje su se ovde dogodile i materijalne šteta kroz ove godine od kako je cesta učinjena,mogle izbječ,kako su oni šta su tote danas bili,rekli,moglo se,moglo se da se poslušalo stanovnike našega sela koji su u ono vrime kad se cesta…

Otvori ...

Danas je Mrtvi dan

Datum:November 2, 2021
Slike 8844

Na Mrtvi ili Dušni dan sječamo se svoji dragi pokojnika i izraz je krščanske nade i vjere u zagrobni život. Krščani su ovi blagdan počeli štovat od 1311 godine kad ga je Vatikan i službeno potvrdija.

Otvori ...

Holliveen Halloveen ili oboje?

Datum:November 1, 2021
1272

A ča moreš pametno još napisat o oniman događajiman ča se periodično ponavljadu svake godine? Ništa.. Je nan ova zapadnjačka “kultura” od kraja osandeseti na ovamo prosvitljenje učinila. Ma zamisli ti blagodati,do onda smo samo sa onoliko pinez koliko smo u žepu jemali, mogli raspolagat,a onda smo se najedan put priporodili i uz pomoč ono bokun plastične kartice moga koliko si ko tija bez pinez kupovat,tribalo je dosta vrimena dokle…

Otvori ...

Dajte malo popravite ovo puta šta gre prema groblju

Datum:November 1, 2021
IMG_0959

Jučera i danas to je bilo ajme,svi oni ča su autan odili prema groblju činili su sa autan slalome izbjegavajuči razna udubljenja i uzvišenja koja su nastala šlajfanjen,na pojedina mista pari ka da je koko kratere iskopa,a pošto je sutra Dan mrtvi i puno svita če isto tako poč uzgor,bilo bi dobro da se to ujutro malo sredi. E.

Otvori ...

Svi sveti

Datum:November 1, 2021
slike-32594

Svi sveti se u narodu povezuju sa odlasciman na groblja postavljanjen cviča i paljenjen sviča na grobovima najmilijih koji više nisu sa nama. Sve je počelo sa papon Grguron III koji je datum prvi studenoga izabra za posvetu jedne kapelice u katedrali Sv.Petra relikvijama apostola i svi sveti mučenika savršeni pravednika koji na svakome kantunu svita počivaju u miru.Ovde u Dalmaciji na današnji dan,a to pantin još od kako san…

Otvori ...

Ma vidi ti nje koji natpis jema

Datum:October 31, 2021
253

Lako joj je kad je daleko od dragoga,a kad joj završi litovanje,onda če ovu majicu itnit u kontejner i opet se vratit otemu dragome koji nima pojma kako mu žena,cura…,razmišlja,ali sriča da postojidu razni fejsbuci,a mala je vjerojatnost da ova na koju od oti mriž sliku nije stavila,pa če bidan valjda diko vidit.

Otvori ...